Video

EDDA: Hávamál - Výroky Vysokého

26. 2. 2024

Celkem 164 strof Hávamálu dává středověkému Seveřanovi zajímavá životní ponaučení a moudra. Patrně jde o spojení nejméně šesti původně samostatných básní v jeden celek. Stáří jednotlivých složek se může lišit. Odborníci dodnes vedou spory, kdy a kde Hávamál vlastně vznikl. O tom si dnes, ale povídat nebudeme, zaměříme se spíše na obsah rad, jež dává Ódin tomu, kdo chce jeho ponaučením naslouchat. Severský člověk měl mnohdy starosti podobné těm, které máme i my dnes. Zajímavé jsou například rady ohledně toho, komu má člověk věřit a komu naopak nemá. Nebo i svérázné varování před přílišným holdováním alkoholu. Některé z rad si zdánlivě protiřečí, jiné vrhají poněkud jiné světlo na představu o Seveřanech, údajně opovrhujících smrtí. Počínaje strofou 138 se k naslouchajícímu také dostávají rady ohledně run. Osobně v Hávamálu dost často nacházím podnětné verše, které mi pomáhají v různých životních situacích.

Obsah pro předplatitele

Toto video je pouze pro předplatitele.

Chcete koukat dál a mít přístup k dalším příspěvkům této publikace?

Předplatit od 99 Kč