Článek

Horoskop na rok 2024 - Runová věštba pro jednotlivá znamení.

25. 2. 2024

VODNÁŘ 21.1. -20.2. - VZDUCH – runa ANSUZ

Před vámi je harmonická spolupráce, která ovšem závisí na rozhodnutích. Nerozhodujte se, aniž byste se před tím dobře rozmysleli. Naslouchejte radám, spolupracujte i s jinými lidmi. Vždy vše pečlivě zvažte, neboť každé vaše rozhodnutí v tomto roce bude mít dalekosáhlé následky. Element runy Ansuz je právě vzduch a v magické tradici zastupuje výměnu a obchod. Díky této runě se vám dostane dobrých nápadů. Během několika měsíců dojdete k sebepoznání a osvobodíte se z pout vlastních obav a strachů. Čekají vás velmi přejícné vztahy s lidmi různého věku.

RYBY – 21.2. - 20.3. – VODA – runa PERTHO

Po celý rok 2024 poslouchejte velmi dobře váš vnitřní hlas. Pouze on vám dokáže naznačit tu nejlepší možnou cestu a všechny situace změnit ke svému prospěchu. Tato runa vám pomůže dobrat se pravé podstaty věci a těžit ze své tvůrčí síly. Přestaňte důvěřovat informacím, podle nichž jste se dosud řídili. Jako runa zrození ztělesňuje průběh bytí a učí těžit ze své tvůrčí síly. Ve vašem životě se objeví nové a dosud neobvyklé poznatky, ze kterých se můžete mnoho naučit. Vaše zdraví je v naprosté rovnováze a případné obtíže brzy zmizí, pokud budete poslouchat signály svého těla. Vaším úkolem v tomto roce je pochopit, že důležitější, než hojnost finanční, je hojnost zdraví.

BERAN – 21.3. - 20.4. - OHEŇ - runa URUZ

V roce 2024 se lidé ve znamení Berana rozhodně nemusí bát materiálních potíží. Je postaráno o hojnost i pevnou půdu pod nohama. Důvěřujte svému vlastnímu úsudku, své stálosti a vytrvalosti. Budete spojeni s vaší vnitřní energií a se silami Země. Máte možnost být silní a odvážní za předpokladu, že nebudete neustále prchat před svou vlastní silou. Vaše zdraví se v průběhu roku zlepší a váš osobní život se opět dostane do rovnováhy. Má však jediný háček. Je nutno, abyste byli sami se sebou spokojeni.

BÝK – 21-4. - 21.5. – ZEMĚ - runa THURISAZ

Po celý rok budete mít nad sebou velkou ochranu v podobě této runy. Čekají vás zkoušky, které ovšem bravurně zvládnete. Přistupujte k obtížím diplomaticky a opatrně. Okolí pocítí vaši neporazitelnost a sílu. Dávejte si pozor na navrhované obchody a mějte se na pozoru před zlými úmysly závistivých osob. Počítejte i s výbuchy toho, co v sobě již dlouhou dobu potlačujete. Mnozí z vašeho okolí vámi vysílanou energii přímočarosti nezvládnou, ale to už není vaše starost. Snažte se udělat vše proto, abyste se vy sami cítili uvnitř spokojeni.

BLÍŽENCI 22.5. - 21.6. – VZDUCH – runa LAGUZ

Tato runa vám zrcadlí sílu, která se uvnitř vás vzdouvá, avšak jen skrytě. Je třeba co nejdříve vše uvolnit a podívat se pravdě tváří v tvář. Snažte se své pocity neskrývat a nepotlačovat. Na první pohled se vám bude zdát, že již je všechno v pořádku, ale abyste dospěli ke zdárnému konci, bude třeba vypátrat skutečnou povahu situace. Poselství této runy je to, že budete provedeni obtížnými životními situacemi azkouškami tak, abyste nebyli jejich vývojem poznamenáni.

RAK 22.6. - 22.7-– VODA – runa TEIWAZ

Po celý rok je nutno si zachovat jasnou a chladnou hlavu. To je jediná možnost, jak být úspěšní a zvládnout nelehké situace, ve kterých se budete často nacházet. Svého cíle dosáhnete, pouze pokud za ním půjdete plnou silou krok po kroku. Zda žádné cíle před sebou nemáte, je nutno si je vytyčit. Hoďte staré představy za hlavu a vyzkoušejte nové přístupy. Je nejvyšší čas své kroky skutečně řídit. Proměňujte své myšlenky v činy, méně mluvte, více konejte. Při všem, co děláte, si zachovejte vlastní důstojnost.

LEV 23.7, - 22.8. – OHEŇ – runa SOWULO

Celý rok vám rozhodně nebude chybět síla. Tato runa je runou Slunce, je spojována s energií, vítězstvím a úspěchem. Vše, čeho se odvážíte, dobře dopadne. Nezapomínejte na to, že klidný postoj ke všem okolnostem mají dobrý vliv na vaše léčení a na vaše zdraví. Mějte stále na paměti, že Slunce dokáže hřát, ale i pálit a velký sluneční žár ještě nikomu ve skutečnosti neprospěl. Občas je vhodné se pokusit uvolnit anačerpat novou, čistou energii.

PANNA 23.8. - 22-9. - ZEMĚ – runa OTHALA

Úspěšně dosáhnete cíle a můžete se spolehnout na ochranu od vaší rodiny. Pokud oporu od rodiny necítíte, je třeba se podívat zpětně, kde jste učinili chybu a proč jste zůstali sami. Tato runa symbolizuje pouť k minulosti a k obtížím, které byly spojeny se získáním majetku. Je nejvyšší čas tyto potíže překonat a napnout všechny síly k tomu, abyste mohli opět sdílet radost se svými blízkými. V zájmu zachování rodiny, harmonie a bezpečí je třeba přijmout i pohledy z jiných úhlů a naučit se nebýt jednostranní.

VÁHY 23.9. - 23.10. – VZDUCH – runa NAUTIZ

Vezměte svůj osud činně do rukou a změňte jej. Jedinou možností je útěk vpřed. Odevzdejte se změnám. Tato runa je runou vzniku, bytí a pomíjejícnosti. Je třeba prostřednictvím svých činů sami zasáhnout do osudu. Pamatujte, že není třeba jen tak vše strpět. Vše se dá změnit. Máte velkou šanci se z nouzových situací osvobodit a i velkou schopnost vše zvládnout, avšak je nutno se více prosadit. Pokud ucítíte tlak, nutnost krajního řešení, pokuste se tyto situace ustát. Potřebnou ochranu a energii nad sebou máte.

ŠTÍR 24.10. - 22.11- – VODA– runa JERA

Nastává rok naplnění osudu a sklizení žně vaší práce. Mnohé se změní. Nemusí to být však vždy k dobrému. Pokud budete mít v souladu vaše tělo i duši a budete si důvěřovat, tak i nebezpečné situace ustojíte. Symbol této runy je úroda po několika letech pilné práce. Pro vás znamená určitý konec, ale i začátek všech nových koloběhů. Nejprve si určete, jakou cestou se dáte a pokud nedojte k pochybnostem, volba se ukáže jako dlouhodobě výhodná. Nenechte se odradit počátečními potížemi. Odměna bude následovat později.

STŘELEC 23.11. - 21.12. – OHEŇ – runa GEBO

Nastal správný čas naučit se využívat pomoci od ostatních. Zjednejte si rovnováhu mezi dáváním a braním. Celý tento rok se nese ve znamení vyrovnání starých dluhů a přijímání pomoci od jiných. Poselství této runy se dá také vyjádřit jako pokání a smíření. Více se snažte, abyste skutečně nalezli štěstí a harmonii. Nestyďte se poprosit své nejbližší o podporu. Není vůbec vhodný čas k tomu, abyste byli sami. K vyrovnání sil je zapotřebí lidí, kteří vás mají upřímně rádi. A vzhledem k vaší povaze a výbušnosti jich je velice málo.

KOZOROH 22.12 – 20.1. – ZEMĚ – runa DAGAZ

Sledujte s největší pozorností nyní vše, co vás obklopuje. Je vhodný čas k tomu, abyste rozpoznali svět skrývající se za všedními poznatky a pocítili síly, které odtud působí. Jste blízko cíle. Runa Dagaz je znamením začátku nového dne, magického okamžiku, kdy temnota ustupuje světlu. Je to symbol růstu a nových šancí. Začněte s novými činy. Přichází ohromná energie bez počátku a bez konce. Její forma připomíná ležatou osmičku, symbol nekonečna. Protože se vám velice rozvine intuice, tak pokud ucítíte protikladné síly, nic nepodnikejte a změňte směr, kterým jste chtěli jít.

Obsah pro předplatitele

Tento článek je pouze pro předplatitele.

Chcete číst dál a mít přístup k dalším příspěvkům této publikace?

Předplatit od 99 Kč